dementia

Dementia - Innovative care for persons with dementia

dementia

Dementia - Innovative care for persons with dementia

dementia

Dementia - Innovative care for persons with dementia

MOPAS GPS transponder getest in het Innovate Dementia Living LabInnovate Dementia  test en evalueert samen met externe partijen, mensen met dementie en hun mantelzorgers innovaties uit in de thuisomgeving van mensen met dementie. Dit resulteert in hulpmiddelen die hun functioneren verbeteren, mantelzorgers een steuntje in de rug bieden en de kwaliteit van leven zouden kunnen verhogen. Hiervoor wordt het Living Lab principe gebruikt, een structuur waarbij het mogelijk is om vanuit de behoefte van de doelgroep nieuwe ontwikkelingen te realiseren.

 

Uit behoeftenonderzoek van  Innovate Dementia bleek dat er veelvuldig  vraag is naar een goedwerkend en makkelijk te bedienen gps toestel . Mensen met dementie en hun mantelzorgers willen graag een hulpmiddel gebruiken dat hen een veilig gevoel geeft als zij zelfstandig op pad gaan. Tevens gaven mantelzorgers aan dat zij veel geruster hun naaste op pad durven laten gaan als zij hun partner of ouder met dementie bij problemen kunnen terugvinden via een bepaald trackingsysteem dat zowel buiten als binnen functioneert. 

Een gps toestel dat aan deze vraag zou kunnen voldoen is de MOPAS GPS transponder.  Deze transponder probeert mensen met dementie te stimuleren om zelfstandig naar buiten te gaan.  Mensen met dementie nemen een transponder mee waarmee zij alarm kunnen maken als zij de weg niet meer weten, en eventueel een spraak-luisterverbinding kunnen leggen met de mantelzorger. De mantelzorger kan bij zo’n alarmering altijd (via een volgsysteem op smart-phone of tablet) zijn naaste op afstand traceren.


Om te testen of de MOPAS voldoet aan de behoeft van mensen met dementie en hun mantelzorgers, zijn er twee pilots gestart. Tijdens de eerste pilot werd duidelijk dat er nog veel aanpassingen aan de MOPAS nodig waren, waardoor er een tweede pilot gestart werd nadat deze aanpassingen gerealiseerd waren. De aanpassingen aan het apparaat naar aanleiding van de eerste pilot waren: een spreek-luisterverbinding, goed kunnen volgen van degene die het apparaatje bij zich draagt (via de app, zichtbaar op een kaart op smart-phone of tablet) en een waarschuwing bij laag batterijniveau. Nieuw was de mogelijkheid tot geo-fencing (waarbij een bepaald gebied kan worden afgebakend door de mantelzorger). Tijdens de tweede pilot werd duidelijk dat ‘het kunnen volgen van de cliënt door de mantelzorgers (op de app)’ het belangrijkst was voor mantelzorgers om hun naaste gerust alleen op pad te laten gaan. Het toestel voldeed echter niet op dit punt voor meer dan de helft van alle deelnemers. De conclusie van deze studie luidde dan ook dat MOPAS GPS transponder nog een aantal verbeterslagen dient te maken, voordat gebruikers zich voldoende ondersteund voelen door de MOPAS. De bevindingen van deze studie zijn inmiddels teruggekoppeld aan MOPAS en doorgevoerd in de nieuwe versies van de MOPAS. De studie naar het gebruiksgemak van de MOPAS GPS transponder is dus erg waardevol geweest!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harriët Verbeek. 

News archive